lameva.barcelona.cat

Butlletí Intern de
l'Institut de Cultura
de Barcelona

Agenda - Agosto

Etiquetes:     #capdesetmana #digital #cinema #història #ICUB #música #documental #debats #infantil #teatre #cultura #virreina #ciutat #enfamilia #conferències #joves #noticia julio pro #dansa #portesobertes #arquitectura