lameva.barcelona.cat

Butlletí Intern de
l'Institut de Cultura
de Barcelona

capdesetmana

Etiquetes:     #joves #conferències #música #nit #documental #dansa #enfamilia #capdesetmana #debats #museu #portesobertes #virreina #ICUB #arquitectura #infantil #cultura #cinema #teatre #història #ciutat