lameva.barcelona.cat

Butlletí Intern de
l'Institut de Cultura
de Barcelona

cinema

Etiquetes:     #joves #nit #ciutat #capdesetmana #arquitectura #portesobertes #museu #enfamilia #virreina #música #cinema #teatre #infantil #dansa #història #conferències #noticia julio pro #ICUB #debats #documental