lameva.barcelona.cat

Butlletí Intern de
l'Institut de Cultura
de Barcelona

Agenda - Maig 2016

Etiquetes:     #documental #cinema #dansa #joves #infantil #ICUB #enfamilia #virreina #conferències #ciutat #portesobertes #capdesetmana #debats #museu #música #arquitectura #cultura #història #nit #teatre